خواندن وروردی متد post در PHP

خواندن وروردی متد post در PHP

برای خواندن مقدار داخل body در متد post شما می‌توانید با استفاده از php://input یا متغیر سراسری POST_$ به آن دسترسی داشته باشید. تفاوت دو روش بالا در این است که اگر وروردی شما به صورت form data باشد از POST_$ استفاده می‌کنید و اگر ورودی شما به صورت raw data (یعنی به صورت json) باشد برای خواندن مقدار داخل بدنه از php://input استفاده می‌کنیم.

برای استفاده از POST_$ و خواندن مقدار name باید از روش زیر استفاده کرد.

$name = $_POST['name']

و برای استفاده از php://input جهت خواندن مقدار name نیز باید به روش زیر عمل کرد.

$postdata = json_decode( file_get_contents( "php://input" ) );

$name = $postdata->name;

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.