کد تصادفی : بررسی استفاده کاربر از پراکسی (PHP & MySql)
انتقال کاربر با تاخیر به وسیله jquery و JavaScript
بدون دیدگاه ۳۴ بازدید Jquery
2+
تغییر تعداد کلمات در چکیده نوشته
بدون دیدگاه ۵۱ بازدید WordPress
1+
توابع تبدیل prefix و postfix به infix
۲ دیدگاه ۱۱۷ بازدید PHP & MySql
0
غیرفعال کردن پیغام بروزرسانی وردپرس
بدون دیدگاه ۳۴ بازدید WordPress
1+
حذف پیغام لایسنس restrict content pro
بدون دیدگاه ۹۹ بازدید WordPress
0
حذف تصویر شاخص به همراه نوشته
بدون دیدگاه ۶۴ بازدید WordPress
1+
دریافت سایز فایل ها در php
بدون دیدگاه ۹۰ بازدید PHP & MySql
4+
حذف Folder با محتوای درون آن
بدون دیدگاه ۱۳۷ بازدید PHP & MySql
6+
بدست آوردن آدرس و عنوان صفحه جاری js
بدون دیدگاه ۳۸۸ بازدید Jquery
4+
ساخت کلید رفتن به صفحه قبل و بعد
بدون دیدگاه ۳۹۵ بازدید Jquery
2+
تابع بدست آوردن آدرس url صفحه جاری php
۱ دیدگاه ۴۹۲ بازدید PHP & MySql
2+
افزودن پیشوند و پسوند به رشته ها در mysql
بدون دیدگاه ۳۶۲ بازدید PHP & MySql
1+