استفاده از رنگ gradient در status bar اندروید

استفاده از رنگ gradient در status bar اندروید

ممکن است بعضی وقت ها بخواهید رنگ status bar اپلیکیشن اندرویدی خود را تغییر دهید و به جای آن از یک رنگ gradient استفاده کنید. این کار جلوه ویژه ای به اپلیکیشن شما می بخشد. برای انجام این کار کافیست مراحل دو گانه زیر را انجام دهید.

 1. کد زیر را قبل از فراخوانی تابع setContentView() صدا بزنید.
  @TargetApi(Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
    public static void setStatusBarGradiant(Activity activity) {
      if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {
        Window window = activity.getWindow();
        Drawable background = activity.getResources().getDrawable(R.drawable.gradient_theme);
        window.addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_DRAWS_SYSTEM_BAR_BACKGROUNDS);
        window.setStatusBarColor(activity.getResources().getColor(android.R.color.transparent));
        window.setNavigationBarColor(activity.getResources().getColor(android.R.color.transparent));
        window.setBackgroundDrawable(background);
      }
    }
 2. همچنین برای اطمینان بیشتر کد زیر را در فایل styles.xml اضافه کنید.
  <style name="AppTheme.NoActionBar">
    <!-- Customize your theme here. -->
    <item name="windowActionBar">false</item>
    <item name="windowNoTitle">true</item>
  </style>

این کدها رنگ گرادیانت موجود در پوشه drawable را به عنوان بکگراند کل صفحه انتخاب می کند و رنگ بقیه قسمت ها را transparent در نظر می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.