اعتبارسنجی کد ملی در جاوا

اعتبارسنجی کد ملی در جاوا

اگر برنامه شما به زبان جاواست و می‌خواهید کدملی کاربر را اعتبار سنجی کنید، این پست برای شما مفید است. برای اعتبارسنجی کد ملی سه رقم اول از سمت چپ باید برابر کد شهرستان شخص باشد. رقم اول از سمت راست نشان دهنده رقم کنترل است که از نه رقم سمت چپ به دست می آید. کافیست کد ملی کاربر را بصورت یک رشته به تابع زیر بدهید و صحت آن را بررسی کنید. به کد تابع و مثالی از آن توجه کنید.

import java.util.Scanner;

public class Main {
  private static boolean validationNationalCode(String code){
    //check length
    if (code.length() != 10)
      return false;

    long nationalCode = Long.parseLong(code);
    byte[] arrayNationalCode = new byte[10];

    //extract digits from number
    for (int i = 0; i < 10 ; i++) {
      arrayNationalCode[i] = (byte) (nationalCode % 10);
      nationalCode = nationalCode / 10;
    }

    //Checking the control digit
    int sum = 0;
    for (int i = 9; i > 0 ; i--)
      sum += arrayNationalCode[i] * (i+1);
    int temp = sum % 11;
    if (temp < 2)
      return arrayNationalCode[0] == temp;
    else
      return arrayNationalCode[0] == 11 - temp;
  }
  public static void main(String[] args) {
    // snippets.ir

    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    String code = scanner.next();
    if (validationNationalCode(code))
      System.out.println("valid");
    else
      System.out.println("Not valid");
    scanner.close();
  }
}

 

2 thoughts on “اعتبارسنجی کد ملی در جاوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.