ارتباط با پایگاه داده در جاوا به کمک JDBC

ارتباط با پایگاه داده در جاوا به کمک JDBC

ارتباط با پایگاه داده مطمعنا در هر زبانی اهمیت بالایی دارد. امروز می‌خواهیم با زبان جاوا به دیتابیس‌های MySql و Oracle متصل شده و ارتباط برقرار کنیم. JDBC یکی از رابط‌های برنامه‌نویسی با پایگاه‌داده است که می‌توانید کوئری‌های مورد نیاز خود را اجرا کنید. البته این راه ارتباط خیلی پایه‌ای بوده و امروزه از طریق Hibernate که داخل خودش از JDBC استفاده می‌کند با پایگاه‌داده ارتباط برقرار می‌کنند.

در کد زیر که برای ارتباط با MySQL است بعد از اجرا شدن کوئری‌ نتایج داخل شی از کلاس ResultSet که به صورت جدول است نگهداری می‌شود که می‌توانید به ستون‌ها و ردیف‌های آن جدول به راحتی دسترسی داشته باشید.

import java.sql.*;
class MysqlCon {
  public static void main(String args[]) {
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      Connection con = DriverManager.getConnection(
        "jdbc:mysql://localhost:3306/sonoo", "root", "root");
      //test is database name, root is username and password 
      Statement stmt = con.createStatement();
      ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from user");
      while (rs.next())
        System.out.println(rs.getInt(1) + " " + rs.getString(2) + " " + rs.getString(3));
      con.close();
    } catch (Exception e) {
      System.out.println(e);
    }
  }
}

برای ارتباط با Oracle:

import java.sql.*;
class OracleCon {
  public static void main(String args[]) {
    try {
      //step1 load the driver class 
      Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");

      //step2 create the connection object 
      Connection con = DriverManager.getConnection(
        "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe", "system", "oracle");

      //step3 create the statement object 
      Statement stmt = con.createStatement();

      //step4 execute query 
      ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from emp");
      while (rs.next())
        System.out.println(rs.getInt(1) + " " + rs.getString(2) + " " + rs.getString(3));

      //step5 close the connection object 
      con.close();

    } catch (Exception e) {
      System.out.println(e);
    }

  }
}

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.