خروجی اکسل از مدل ها در لاراول

خروجی اکسل از مدل ها در لاراول

در این نوشته می‌خواهیم از اطلاعات مدل‌های موجود در پروژه با استفاده از بسته‌ای که معرفی خواهیم کرد به فرمت excel خروجی بگیریم. این عمل برای گزارش گیری بسیار مناسب است. برای این کار از بسته Laravel-Excel استفاده می‌کنیم. برای نصب این بسته از این لینک استفاده کنید.

در مثال پایین فرض کنید که مدل user را داریم و می‌خواهیم از برخی از فیلد‌های جدول خروجی بگیریم و تمام فیلدها را نمی‌خواهیم داشته باشیم. برای مثال نمی‌خواهیم فیلد password ویا created_at و… را در خروجی داشته باشیم. برای این کار از قطعه کد زیر استفاده می‌کنیم.

$users = User::select('id', 'name', 'email', 'phone')->get();
Excel::create('users', function($excel) use($users) {
    $excel->sheet('Sheet 1', function($sheet) use($users) {
        $sheet->fromArray($users);
    });
})->export('xls');

در قطعه کد بالا چهار فیلد id، name، email و phone را انتخاب کرده‌ایم. خروجی قطعه کد بالا یک فایل به نام users.xls می‌باشد که این نام از پارامتر اول تابع create آمده است.

قطعا بسته laravel excel قابلیت‌های بسیاری دارد که می‌تواند با مراجعه به این لینک با این بسته به طور کامل آشنا شوید.

شاد باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.