تعیین نرخ درخواست برای روت ها در لاراول

تعیین نرخ درخواست برای روت ها در لاراول

فرض کنید که می‌خواهید تعداد درخواست‌هایی که یک کاربر می‌تواند به یک روت در یک دقیقه بدهد بیشتر از 50 عدد نباشد. با استفاده از یک middleware به اسم throttle می‌توان این کار را به راحتی برای هر روت انجام داد. برای مثال در تکه کد زیر از این middleware برای گروهی از روت ها استفاده شده است. به قطعه کد زیر توجه کنید:

Route::middleware('auth:api', 'throttle:60,1')->group(function () {
    Route::get('/user', function () {
        //
    });
});

در قطعه کد بالا هر کاربر می‌تواند 60 درخواست را یک دقیقه داشته باشد و اگر بیشتر از این تعداد درخواست ارسال کند درخواست او نادیده گرفته می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.