ذخیره آرایه در دیتابیس با php

ذخیره آرایه در دیتابیس با php

مواقعی پیش می آید که لازم هست آرایه را به صورت مستقیم وارد دیتابیس کنیم و سپس آن را از دیتابیس بصورت آرایه دریافت کنیم و نیازی به پردازش و کار های اضافی نباشد. اگر اشتباه نکنم این کار از ضریب امنیتی بیشتری برخوردار است. برای انجام این کار می توانید از توابع ()serialize و ()unserialize استفاده کنید. از نوشتن کد های mysql صرف نظر می کنیم و صرفا کد کردن آرایه را بررسی میکنیم. به کد زیر توجه کنید :

$array = array(
	'salam' => 1,
	'snippets' => 'ok',
	'array' => array(
		'2' => 3,
		'mysql' => 2
	)
);

$array_for_db = serialize($array);

 اکنون شما میتوانید متغییر $array_for_db را در هر کجای دیتابیس که می خواهید ذخیره کنید. حال برای دریافت آرایه از دیتابیس باید از تابع unserialize استفاده نمایید. به کد زیر توجه کنید :

$array = unserialize($array_from_db);

اگر $array_from_db مقدار آرایه دریافت شده از دیتابیس باشد، $array آرایه شما می باشد که می توانید هر پردازشی که دوست دارید روی آن انجام دهید. همچنین قابل ذکر است که این روش معمول برای این کار است و گفتنی است که شما می توانید از توابع ()json_encode و ()json_decode نیز استفاده کنید.

4 thoughts on “ذخیره آرایه در دیتابیس با php

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.