شروع فیلد های خودکار از عدد خاص

شروع فیلد های خودکار از عدد خاص

در جداول دیتابیس های sql، فیلدی از نوع auto increment داریم که با ثبت هر رکود در جدول یک عدد بصورت افزایشی به آن اختصاص می دهد. این عدد در کل جدول یکتا بوده و بصورت خودکار برای رکورد جدید تولید می شود. بصورت پیشفرض شروع انتساب اعداد از 1 می باشد. حال اگر شما قصد داشته باشید شناسه های جدول شما از عدد خاصی مثلا 1000 شروع شود می توانید از دستورات زیر استفاده کنید. اگر شما در حال ایجاد یک جدول هستید:

create table `tbl`
(
    ...
) ... AUTO_INCREMENT = 1000;

بجای … دستورات دیگر خود را جایگزین کنید. فقط به خط آخر و قسمت آخر توجه نمایید. و اگر قبلا جدول خود را ساخته اید:

ALTER TABLE tbl AUTO_INCREMENT = 1000;

نام جدول خود را جایگزین tbl کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.