ایجاد تاخیر در خوراک RSS وردپرس

ایجاد تاخیر در خوراک RSS وردپرس

سلام به وردپرسی های عزیز،

نویسنده سایت مطلبی را در سایت منتشر می کند و خوراک RSS بلافاصله این نوشته را به مشترکین وب سایت ارسال می کند. پس از مدتی نویسنده متوجه اشتباه نگارشی در نوشته می شود. به تاخیر انداختن انتشار RSS این فرصت را می دهد که در صورت اشتباه و داشتن اشتباه نگارشی در نوشته، نویسنده آن را ویرایش کند. برای ایجاد این تاخیر کافیست قطعه کد زیر را به فایل functions.php قالب خود اضافه کنید، به قطعه کد زیر توجه نمایید:

function publish_later_on_feed($where, $wait = '10', $device = "MINUTE") {
	global $wpdb;
	if ( is_feed() ) {
		$now = gmdate('Y-m-d H:i:s');
		$where .= " AND TIMESTAMPDIFF($device, $wpdb->posts.post_date_gmt, '$now') > $wait ";
	}
	return $where;
}
add_filter('posts_where', 'publish_later_on_feed');

در قطعه کد بالا پارامتر دوم تابع، مقدار تاخیر را مشخص می کند که به صورت پیشفرض 10 قرار داده شده و پارامتر سوم، واحد تاخیر را مشخص می کند که به طور پیشفرض MINUTE قرار داده شده است که می تواند مقدار های MINUTE، YEAR، MONTH، WEEK ، DAY ،HOURرا بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.