استفاده از گراواتار(Gravatar) در php

استفاده از گراواتار(Gravatar) در php

گراواتار سایتی است که می توانیم با استفاده از آن برای ایمیل خود تصویری انتخاب کنیم و اگر ایمیل در سایتی ثبت شود و آن سایت از گراواتار استفاده کرده باشد، تصویر شما نشان داده می شود. حال می خواهیم قطعه کدی را معرفی کنیم که شما هم بتوانید از گراواتار استفاده کنید به قطعه کد زیر توجه کنید:

function get_gravatar( $email, $size = 80, $default = 'mm', $img = false, $atts = array() ) {
	$url = 'https://www.gravatar.com/avatar/';
	$url .= md5( strtolower( trim( $email ) ) );
	$url .= "?s=$size&d=$default&r=g";
	if ( $img ) {
		$url = '<img src="' . $url . '"';
		foreach ( $atts as $key => $val )
			$url .= ' ' . $key . '="' . $val . '"';
		$url .= ' />';
	}
	return $url;
}

در تابع بالا پارامتر اول آدرس ایمیلی است که می خواهیم تصویر گراواتار آن را به دست آوریم، پارامتر دوم اندازه تصویر است، پارامتر سوم تصاویر پیشفرضی است که در صورت عدم وجود ایمیل در گراواتار، به نمایش در می آید (که من به طور پیشفرض آن را mm قرار دادم ) برای مشاهده مقادیر دیگری که می توانید به این پارامتر بدهید، به این لینک توجه کنید، مقدار پیشفرض پارامتر چهارم false در نظر گرفته شده و این به این معنا است که تابع url تصویر را برمی گرداند و اگر این مقدار را برابر با true کنید تگ image تصویر را برمی گرداند و اگر مقدار را برابر true قرار دادید می توانید با استفاده از پارامتر پنجم attribute هایی را به تگ تصویر خود بیفزایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *