انتقال کاربر با تاخیر به وسیله jquery و JavaScript

انتقال کاربر با تاخیر به وسیله jquery و JavaScript

انتقال کاربر به صفحه ای دیگر کار رایجی است که در دنیای وب فراوان انجام می گیرد، حال اگر ما بخواهیم که کاربر را پس از زمان مشخصی برای مثال 5 ثانیه به صفحه دیگری منتقل کنیم کار راحتی است، تنها کافیست به وسیله قطعه کد زیر این کار را به راحتی به وسیله jquery و javascript انجام دهیم :

function redirect(){
	window.location = "http://snippets.ir";
}

jQuery(document).ready(function(){
	setTimeout('redirect()', 5000);
});

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.