نمایش مطالب مرتبط وردپرس با تصویر شاخص

نمایش مطالب مرتبط وردپرس با تصویر شاخص

می دانیم که گرفتن بازدید کننده خیلی ساده است اما نگه داشتن آن در سایت کاری است بس دشوار! یکی از راه های نگه داشتن بازدید کننده و زمین گیر کردن آن در سایت ، نمایش مطالب مرتبط است . به این صورت که وقتی کاربر مطلب شما را خوانده و قصد ترک سایت را دارد مطالب مرتبط آن متن را مشاهده می کند و مشتاق می شود پیرامون آن موضوع بیشتر بداند . چه بهتر که این مطالب با تصویر شاخص باشند اینطور کاربران بیشتر ترقیب می شوند برای مشاهده مطلب روی آن کلیک کند . برای نمایش مطلب مرتبط با تصاویر شاخص می توانید از کد زیر استفاده کنید :

$backup = $post;
$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
if ($tags) {
	$tag_ids = array();
	foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;

	$args=array(
		'tag__in' => $tag_ids,
		'post__not_in' => array($post->ID),
		'showposts'=>4, // تعداد مطالب مرتبط
		'ignore_sticky_posts'=>1
	);

	$my_query = new wp_query($args);
	if( $my_query->have_posts() ) {
		echo '<h3>پست های مرتبط:</h3><div class="related-post">';
		while ($my_query->have_posts()) {
			$my_query->the_post();
			$url = wp_get_attachment_url( get_post_thumbnail_id($post->ID) );
			?>
			<span><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title_attribute(); ?>"><img src="<?php echo $url; ?>" width="120" height="120" alt="<?php the_title_attribute(); ?>" /><br><?php the_title(); ?></a></span> 
			<?php
		}
		echo '</div>';
	}
}
$post = $backup;
wp_reset_query();

این کد را می توانید در مکان دلخواه خود در فایل single.php قالبتان استفاده کنید . همچنین استایل مطالب مرتبط فعلی سایت ما نیز برای شما دوستان علاقه مند قرار داده می شود :

.related-post {
	margin: 0;
	padding: 0;
}

.related-post span {
	width: 120px;
	border: 1px solid rgb(223, 223, 223);
	padding: 3px;
	border-radius: 5px;
	background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);
	font-size: 15px;
	margin: 1px;
	float: right;
}

 

One thought on “نمایش مطالب مرتبط وردپرس با تصویر شاخص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.