۶ عبارت منظم کاربردی در php

۶ عبارت منظم کاربردی در php

مقداری که از نیاز های روزانه و عادی برنامه نویسی بالاتر بروید با الگو ها و الگوریتم هایی مواجه می شوید که حل آن ها با توابع موجود پی اچ پی غیر ممکن یا پیچیده است . حتما شما هم با عبارات منظم آشنایی کامل دارید و می دانید که یکی از کاربردی ترین قسمت های برنامه نویسی هست و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم در اکثر زبان های برنامه نویسی موجود است . نوشتن عبارات منظم تا حدودی دشوار می باشد و درک کد های آن فسفر زیادی نیاز دارد! (حداقل برای بار اول) به همین جهت در این پست 6 عبارت منظم کاربردی قرار می دهیم تا در برنامه های خود از آن ها استفاده کنید .

1 – نام کاربری : این عبارت چک می کند نام کاربری فقط شامل حروف انگلیسی و اعداد و “_” باشد و همچنین نام کاربری بین 3 تا 16 کاراکتر تعریف شده باشد.

^[a-z0-9_]{3,16}$

2 – ایمیل : بدون شرح!

^[a-z0-9]+[_a-z0-9.-]*[a-z0-9]+@[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*(.[a-z]{2,4})$

3 – آدرس وب : بررسی می شود آیا آدرس مورد نظر یک آدرس اینترنتی معتبر است یا خیر.

^http[s]?://[a-z0-9-.]+.[a-z.]{2,5}(/[a-z0-9%-_.?=&@#]*)?$

4 – نام دامنه : صحت نام دامنه را چک می کند . به عنوان مثال دامنه snippets.ir

^[a-z0-9]+[a-z0-9-.]*[a-z0-9]+.[a-z.]{2,5}$

5 – آی پی : بررسی صحت آی پی بین 0.0.0.0 تا 255.255.255.255

^(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5]).){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])$

6 – رنگ ها HTML (هگزی دسیمال) : صحت کد های رنگ هایی که در HTML استفاده می شود. رنگ های استاندارد ، 3 یا 6 کاراکتری هستند .

^([a-f0-9]{6}|[a-f0-9]{3})$

همچنین برای متوجه شدن کاربرد کد های بالا توجه شما را به مثال زیر جلب می کنم :

$pattern = "^[a-z0-9]+[a-z0-9-.]*[a-z0-9]+.[a-z.]{2,5}$";
preg_match("/$pattern/", "snippets.ir", $d);
print_r($d);

 کد بالا ، صحت نام دامنه سایت یک دنیا کد را بررسی می کند . خط اول پترن مورد نظر را وارد کردیم و خط دوم با استفاده از تابع کاربردی preg_match نام دامنه را با پترن تطابق دادیم و خروجی را در متغیر d قرار دادیم . اگر نام دامنه معتبر باشد ، خروجی شامل یک آرایه با یک عضو است (نام دامنه را بر می گرداند) و اگر نام دامنه معتبر نباشد یک آرایه خالی برمیگرداند . توصیه می کنم تمام عبارات های بالا را تست و خروجی آن را با تابع print_r چاپ کرده تا کارآیی آن ها را بهتر متوجه شوید.

One thought on “۶ عبارت منظم کاربردی در php

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.