فشرده سازی تصاویر

فشرده سازی تصاویر

به تازگی زیاد مشاهده کردید که درون مطالب سایت ها بیش از 2 یا 3 تا تصویر بزرگ وجود داشته باشد . به دنبال آن سرعت لود سایت بسیار پایین می آید . راه کاری های زیادی برای سبک کردن سایت همچون Gzip و … وجود دارد . اما گاه مشاهده می کنید که کیفیت تصاویر نیز با حجم آن ها کم می شود! امروز به شما تابعی را معرفی می کنم که با استفاده از آن میتوانید تصاویر خود را به یک خط کد تبدیل کنید و کم ترین کاهش کیفیت را داشته باشید . با ما همراه باشید تا ببینیم این تابع چگونه کار می کند :

function encodeimg($file) {
	// Snippets.ir
    $contents = file_get_contents($file);
    $base64 = base64_encode($contents);
    $imagetype = exif_imagetype($file);
    $mime = image_type_to_mime_type($imagetype);
    return "data:$mime;base64,$base64";
}

به مثال زیر توجه کنید :

<img src="<?php echo encodeimg("pic.jpg"); ?>"/>

pic.jpg آدرس تصویر مورد نظر است . این کد را تست کنید و نتیجه اش را ببینید . جز این انتظار نداشته باشید این مطلب را بفهمید! هنگامی که صفحه تست را در مرورگر باز کردید ، سورس صفحه را مشاهده کنید . می بینید که بجای آدرس تصویر یک خط کد (دری وری!) وجود دارد . این تصویر شماست!

3 thoughts on “فشرده سازی تصاویر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.