استفاده از ویرایشگر متن وردپرس

استفاده از ویرایشگر متن وردپرس

در سایت ها، فرم هایی برای دریافت ورودی از کاربر وجود دارد. در بسیاری از مواقع نیاز به یک ویرایشگر متن است که کاربر به راحتی بتواند متن بنویسد و به فرم قرار داده شده در سایت اضافه کند. ویرایشگر متن وردپرس که TinyMCE نام دارد یک ویرایشگر متن بسیار خوب و فوق العاده است که می‌توان در این مواقع از آن استفاده کرد. برای استفاده کافیست که کد زیر را در فرم خود استفاده کنید. به قطعه کد زیر توجه کنید:

$my_editor_settings = array(
	'wpautop'     => true, // enable rich text editor
	'media_buttons'  => true, // enable add media button
	'textarea_name'  => 'custom_field', // name
	'textarea_rows'  => '10', // number of textarea rows
	'tabindex'     => '',  // tabindex
	'editor_css'    => '',  // extra CSS
	'editor_class'   => 'wpw-rich-textarea', // class
	'teeny'      => false, // output minimal editor config
	'dfw'       => false, // replace fullscreen with DFW
	'tinymce'     => true, // enable TinyMCE
	'quicktags'    => true, // enable quicktags
	'drag_drop_upload' => false, // enable drag-drop
);
wp_editor('', 'custom_field', $my_editor_settings);

تابع wp_editor سه پارامتر دارد که پارامتر اول مربوط به مقداردهی اولیه، پارامتر دوم شناسه(id)و پارامتر سوم تنظیمات ویرایشگر است. تمام تنظیماتی که می‌توان برای ویرایشگر انجام داد در آرایه my_editor_settings قرار داده شده است. مقادیر  قرار داده شده برای عناصر آرایه مقادیر پیشفرض است که به دلخواه خود می‌توانید تغییر دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.