تابع ساخت کلمه عبور تصادفی

تابع ساخت کلمه عبور تصادفی

یکی از بزرگترین گام های امنیتی و شاید مهم ترین ها تعیین یه کلمه عبور خوب و قوی می باشد . تولید یک کلمه عبور قوی خود یک هنر است! برای ساخت یک کلمه عبور قوی لازم است که آن شامل حروف بزرگ و کوچک انگلیسی و اعداد باشد . اگرچه وجود کاراکتر های علامت نیز تاثیر بسزایی در قوی تر کردن آن دارد . امروز برای شما تابعی را قرار می دهم که در یک چشم به هم زدن کلمه عبور تولید می کند ! تابع بصورت زیر است :

function generatePassword($length = 8) {
    $chars = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
	return substr(str_shuffle($chars), 0, $length);
}

تابع به ساده ترین شکل ممکن نوشته شده است و کافیه آن را فراخوانی کنید . بصورت پیشفرض تابع یک کلمه عبور 8 کاراکتری تولید می کند . مثال:

echo generatePassword(); // for example : echo mEMYiGgo
echo generatePassword(14); // for example : echo eQRKEmfSBbgLkJ

همانطور که در ابتدا اشاره شد وجود کاراکتر علامت تاثیر بسزایی در امنیت کلمه عبور دارد این در صورتی هست که تابع بصورت پیشفرض از آن استفاده نمی کند . به همین جهت اگر دوست دارید علامت ها نیز نقشی در کلمه عبور شما داشته باشند آن ها را در متغیر chars درج کنید. مثال :

$chars = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789,./"[]{}!@#$%^&*()=-';

با این حال شما از علامت ها استفاده می کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.