دریافت نام کشور کاربر

دریافت نام کشور کاربر

در آنالیز آمار سایت یکی از مهم ترین موارد، نام کشور است که مدیریت سایت متوجه می شود بازدید کنندگان سایت او از چه کشور هایی هستند و به چه زبانی باید در سایت مطلب بگذارد و نتایج دیگری که از فهمیدن نام کشور کاربر بدست می آید. برای این کار شما می توانید از تابع زیر استفاده کنید. این تابع اطلاعات خود را از سایت geoplugin دریافت می کند. تابع بصورت زیر است:

function visitor_country($ip) {
	$ch = curl_init("http://www.geoplugin.net/json.gp?ip=".$ip);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_BINARYTRANSFER, true);
	$data = json_decode(curl_exec($ch));
	curl_close($ch);
	return $data->geoplugin_countryCode;
}

هر کشوری یک نامک اختصاری و یکتا دارد. مثلا ایران IR هست که در دامنه های ایرانی هم مشاهده می کنید که از این نامک استفاده می شود. این تابع نامک کشور کاربر را نمایش می دهد. در صورتی که میخواهید نام کشور را بصورت کامل نمایش دهد کافیست بجای geoplugin_countryCode از geoplugin_countryName استفاده کنید. تنها پارامتر ورودی تابع، آی پی کاربر است. تابع بدست آوردن آی پی کاربر را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

2 thoughts on “دریافت نام کشور کاربر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.